THÔNG BÁO CHUNG

Thông báo về việc đăng tải Bản tin Thông tin Tư liệu số Đặc biệt – Học viện Hành chính Quốc gia

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Học viện về việc xây dựng và đăng tải Bản tin Thông tin – Tư liệu số Đặc biệt  (số 02/2024) nhân dịp kỉ niệm 65 năm thành lập Học viện Hành chính Quốc gia, Trung tâm Công nghệ và Thư viện đã xây dựng và…